7

+

dorpen zetten zich in

Stichting

Projectactie

Rheden

Doelstelling De Stichting Projectactie Rheden (SPR) is in 1974 opgericht. De stichting heeft , conform haar statuten tot doel: “In het kader van het proces tot mentaliteitsverandering ten aanzien van menselijke gelijkwaardigheid, financiële en/of materiële steun te geven aan organen en/of instellingen welke actief bezig zijn met projecten voor verbetering van het welvaartspeil en welzijn van minder bedeelde bevolkingsgroepen, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.” Dat betekent dat de SPR kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden zelf financieel kan ondersteunen. Daarbij gaat het bij voorkeur om projecten, waarbij inwoners van de gemeente Rheden direct deelnemen in de uitvoering daarvan. Subsidiering van deze projecten wordt mogelijk gemaakt door donaties aan onze stichting. Daarnaast verleent het gemeentebestuur van Rheden financiële steun: elke door u gegeven Euro wordt door de gemeente verdubbeld, uiteraard tot een zeker maximum. Geschiedenis In 1974 startte het eerste project. Het betrof de ondersteuning van het dorp Sidi M’hamed, een dorp van 200 gezinnen bij Tabarka in Tunesie, daarna het dorp Bingo in Burkina Faso. Deze dorpen werden in die tijd, als aanvulling op de zeven kernen waaruit de gemeente Rheden bestaat, wel het achtste dorp van onze gemeente genoemd. Ons logo (7+) verwijst nog steeds naar die ontstaansgeschiedenis. Werkwijze In onze gemeente ontstonden in de loop der jaren verscheidene initiatieven voor concrete projecten in uiteenlopende landen, ook buiten de SPR om. Daarmee is de rol van SPR langzamerhand verschoven van uitvoerder van projecten naar financiële ondersteuner/wegwijzer en mede-organisator bij acties voor fondsenwerving. Door die relatie krijgen wij, als Rhedense stichting direct informatie over de voortgang van die projecten en het resultaat van onze steun. Effect De ontwikkelingsproblematiek is door deze werkwijze dicht bij en ook de resultaten zijn zichtbaar. Dat maakt het werk van onze stichting effectief en zinvol. Dat maakt ook uw financiële bijdrage waardevol. Immers: Uw bijdrage wordt door de gemeente verdubbeld. Het gaat om herkenbare, kleinschalige projecten. U krijgt verslag van het resultaat En vooral: u ondersteunt waardevolle initiatieven van mede-inwoners uit uw en onze gemeente. Daarom verzoeken wij u om ons financieel te ondersteunen. Overweegt u een aanmerkelijke gift dan treden wij uiteraard graag met u in overleg over de concrete bestemming daarvan.