7

+

dorpen zetten zich in

Stichting

Projectactie

Rheden

Project Soroti Project Dovenschool in Uganda. Help met Nel en Evert van der Wissel de arme dove kinderen in Uganda aan schoolgeld. Stichting Mariposa-Peru Stichting Mariposa-Peru is in 2006 opgericht door voorzitster Femke Arends. Zij heeft contact gelegd met de katholieke kloosterorde Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad. De zusters coördineren de projecten en koppelen dit terug naar de Stichting. Femke Arends heeft veel contact met de zusters en bezoekt de verschillende projecten regelmatig. Stichting Sari Het doel van de stichting is het bevorderen van de ontwikkeling van kansarme kinderen in de regio India, door het verzamelen van gelden die worden gebruikt door lokale organisaties. Bustee Welfare Center Deze organisatie in India heeft als doel om kinderen uit de sloppenwijken van Kolkata(vroeger Calcutta) te helpen met gratis onderwijs en ondersteuning bij de vervolgopleiding. Ook op het gebied van gezondheid, medische verzorging, voeding en leefomstandigheden wordt gratis hulp verleend. SOS Kayamandi Wij zetten ons in voor de kinderen van de townships Kayamandi en Cloetesville. Deze townships liggen bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Veel kinderen lijden honger. Door ziektes als HIV/AIDS zijn hier al meer dan 250 weeskinderen. Ze wonen in krotten, gebouwd van golfplaten en afvalmateriaal. U kunt helpen, geef voor deze kinderen. Stichting Sukarela Dian-darat Missie van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten van algemeen nut in het dorp Dian, Kei-Kecil, Indonesië. Visie is het verwerven van fondsen door giften van donateurs en door opbrengsten uit projecten of activiteiten. Hierbij zal worden toegezien op het algemeen nut van de hulp.